Wat Is De Balkan En Welke Landen Horen Hierbij?

Wat Is De Balkan?

De Balkan is een gezamenlijke naam voor een groep landen in het zuidoosten van Europa, die samen een soort schiereiland vormen. De Balkan wordt nog wel eens verward met de Baltics, maar dat betreft een drietal landen in het noordoosten van Europa. De term Balkan kent zijn oorsprong in het begin van de 19e eeuw, toen de Duitse geograaf August Zeune deze naam gaf aan het Europese deel van het Ottomaanse rijk. De politieke grenzen zijn in de loop der jaren natuurlijk vaak veranderd en daarbij is volgens geografen eigenlijk ook geen sprake van een schiereiland. Niet voor niets verschillen mensen daarom nogal eens van mening over welke landen nou precies wel of niet geheel of gedeeltelijk bij de Balkan horen.

Uit Welke Landen Bestaat De Balkan?

Wij zijn geen politici of grensbewakers, maar willen vooral inspireren om de Balkan te bezoeken en dus nemen we het begrip Balkan gewoon lekker ruim. Daarom zul je hier artikelen vinden over de volgende landen: